Dit onderzoek is in het najaar van 2020 uitgevoerd onder leden van de bibliotheek van 16 jaar of ouder. Het onderzoek begint met een algemeen onderdeel waarin naar de tevredenheid over de bibliotheek wordt gevraagd. Daarnaast mochten bibliotheken drie modules kiezen waarin meer de diepte wordt ingegaan op een bepaald onderwerp.

De bibliotheken binnen Cluster Drenthe Stad worden hoog gewaardeerd door de leden, zowel overall als op verschillende aspecten. Cluster Drenthe Stad heeft een hoge NPS (42) en dat is hoger dan in het totale BiebPanel (36) en de vorige meting (35). Mannen, laagopgeleiden en leden uit Hoogeveen bevelen de bibliotheek het meeste aan.

Ook op verschillende onderdelen heeft Cluster Drenthe Stad een hoge score en is zelfs best practice op de zitplekken. Leden van Cluster Drenthe Stad zijn nog enthousiaster dan in het totale BiebPanel over het gebouw, de collectie, de zitplekken, praktische zaken, zoals Wifi, aantal beschikbare pc’s e.d. en de openingstijden. Over de medewerkers en het gebouw zijn de meeste leden positief.

Wat minder leden, iets meer dan de helft, zijn tevreden over de horecavoorzieningen; in Emmen en Hoogeveen is men het meest te spreken over de horeca. Over de openingstijden zijn laagopgeleiden, 75-plussers en leden zonder kinderen vaker tevreden dan gemiddeld.

Rapportage en bijlagen

Rapportage ledenonderzoek 2020 cluster stadsbibliotheken

Tabellen ledenonderzoek 2020 stadsbibliotheken

infographic ouders 6 12 jarigen platteland