Analyse van de social media over ‘de bibliotheek in coronatijd’. Welke invloed had de coronaperiode van maart tot juni 2020 op het volume en de inhoud van social berichten met betrekking tot de bibliotheek? Hieronder een korte samenvatting.

Reacties op de sluiting van de bibliotheken

Er wordt op de social media veel gesproken over de bibliotheken in tijden van corona. We zien dat vooral bibliotheken en media/journalisten aan het woord zijn over de sluiting en heropening van de bibliotheken en de initiatieven die zij ontwikkelen. Toch zijn de consumenten (volwassenen (kinderen onbekend), ouders (met jonge kinderen), ouderen en studenten/scholieren) ook veel aan het woord en geven graag hun mening.

  • Deze consumenten geven aan blij te zijn met de initiatieven en hier ook gebruik van te maken. Vooral de afhaalbieb/afhaalservice, de minibieb, online Bibliotheek, ThuisBieb met e-books, bezorgservice en online diensten voor scholieren worden erg gewaardeerd. Er is geen negativiteit over het gebruik van de hiervoor benodigde apps.
  • Ouders met kinderen waarderen de LuisterBieb bijzonder.
  • Opvallend is dat e-books in de gemeten corona-periode (1 februari tot en met 15 juni 2020) even vaak wordt genoemd als in het gehele jaar 2019.

Mensen zijn vaker negatief dan positief over de sluiting van de bibliotheek. Ze geven niet alleen aan de sluiting jammer te vinden, maar vaak ook niet te snappen, omdat je bij de bibliotheek juist afstand zou moeten kunnen houden van elkaar. Vanuit een ander perspectief gekeken geeft dit wel aan dat men graag naar de bibliotheek gaat

Reacties op de heropening

Over de heropening van de bibliotheken zijn mensen wisselend positief en negatief. Iedereen is blij dat de bieb überhaupt weer open is en dat ze weer boeken kunnen lenen, alleen zijn ze wel minder te spreken over de sfeer in de bibliotheek en de maatregelen die bibliotheken moeten treffen.

  • Sommige mensen noemen dat ze niet meer spontaan naar de bibliotheek kunnen en rustig op hun gemak rondlopen, omdat ze bijvoorbeeld een tijdslot moeten reserveren.
  • Ook is de sfeer minder fijn door alle linten, pijlen, mondkapjes en gespannen mensen die er rondlopen.

Rapportage en bijlagen

Rapportage social media analyse 'de bibliotheek en corona'

Open antwoorden stadsbibliotheken

Tabellen stadsbibliotheken

infographic ouders 6 12 jarigen platteland