BiebPanel heeft een doelgroeponderzoek gehouden onder ouders van jonge kinderen (0-4 jaar). Centrale vraag hierbij was: Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen (beter) aan zich binden?

Dit is onderzocht bij ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 jaar uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen die geen lid zijn van de Bibliotheek.

Gekeken is naar interesses en leesgedrag; voorlezen; kennis over taalontwikkeling; kennis over het aanbod van de Bibliotheek en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek. Bij dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen stads- en plattelandsbibliotheken.

Rapportage en bijlagen

infograpic ouders jonge kinderen